លទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរ

អំពីយើង

ក្រុមហ៊ុនឌ្រីម វីន ខបភើរេសិន ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រតិបត្តិការរបរឆ្នោតខ្មែរស្របច្បាប់។ ក្រុមហ៊ុនសហការណ៍ជាមួយក្រុមហ៊ុន Xinwei (Cambodia) Telecom Co.,Ltd កម្ពុជាដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេត។ សូមអរគុណដល់បណ្តាញគមនាគមន៏ Xinwei (Cambodia) Telecom Co., Ltd។ គ្រប់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលរួមផ្សងសំណាងឆ្នោតខ្មែរបានគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយ សារ (SMS) កម្នវិធី Android និងគេហ៍ទំព័ររបស់ឆ្នោតខ្មែរដែលធ្វើអោយឆ្នោតមានលក្ខណះស្រួលលេង និងងាយឈ្នះ។ ឆ្នោតខ្មែរគឺ ជាប្រភេទឆ្នោតមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេង ហើយបើកចំហរឲ្យមានការកម្សាន្ដ ផ្សងសំណាងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅ និងភ្ញៀវទេសចរដែលមកកម្សាន្ដនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

របៀបផ្សងសំណាង

  • ១) អតិថិជនគ្រាន់តែទៅកាន់ទីតាំងភ្នាក់ងារឆ្នោតខ្មែរដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត រួចធ្វើការ ផ្សងសំណាងនូវលេខចំនួន ៥ ខ្ទង់ និងពេលវេលាផ្សាយលទ្ធផល។ ឧទាហរណ៍ ផ្សងលេខ ១២៣៤៥ ម៉ោង ១៣ម៉០០នាទីថ្ងៃត្រង់។

  • ២) ប្រសិនបើលទ្ធផលឆ្នោតខ្មែរដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកផ្សងសំណាងនោះលោកអ្នកនឹង ឈ្នះនូវទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកបានផ្សង។ ឧទាហរណ៍ ឧបមាអ្នកផ្សង ១០០៛ នោលោកអ្នកនឹងឈ្នះស្មើនឹងចំនួន ៦ម៉ឺនដងនៃការផ្សង ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ៦លានរៀល។