Khmer lottery

ក្រុងព្រះសីហនុភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនង           ៖  ឆាយ លាវ

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង      ៖  ០៣៤ ៤៧៧៣ ៩៣៩

អ៊ីម៉ែល                                ៖  chhaylav@kh.cootel.com

អាស័យដ្ខាន                         ៖  ផ្ទះលេខ២២៩ ផ្លូវ២៣០  ឯករាជ្យ សង្កាត់២ ខណ្ឌមិត្តភាព ក្រុងព្រះសីហនុ។